Çiçeksiz Bitkiler Nelerdir

, Fen Bilimleri Nedir
Diğerleri

Çiçeksiz Bitkiler Nelerdir

Çiçeksiz bitkiler kara yosunu, su yosunu, eğrelti otu, kibrit otu, ciğer otu, at kuyruğu, likenlerdir.
Bunların dışında kalan bütün bitkiler çiçeklidir.

Çiçeksiz Bitkilerin Özellikleri

  1. Çiçeği bulunmayan bitki türüdür.
  2. Üremeleri çiçek yerine sporla gerçekleşir.
  3. Çiçeği olmadığı için tohumu da oluşmaz.
  4. Çiçekli bitkilere göre daha basit yapılıdır.
  5. Suda ya da nemli yerlerde yaşarlar.
  6. En gelişmiş çiçeksiz bitki eğrelti otudur.
  7. Kök, gövde ve yaprakları iyi gelişmemiştir veya yoktur.
  8. Eşeyli veya eşeysiz çoğalabilir.
  9. Eğrelti otu hariç iletim boruları yoktur.
  10. Su yosunu, kara yosunu ve eğrelti otunda döl almaşı görülür.

Çiçeksiz Bitkiler Nelerdir

1. Eğrelti otu

, Fen Bilimleri Nedir
Yapı olarak çiçekli bitkilere benzer. Gerçek kök, gövde ve yaprakları vardır. Eğrelti otları, ormanlarda, nemli yerlerde yaşar.

2. Su yosunu (Algler)

, Fen Bilimleri Nedir
Suda yaşarlar. Fotosentez yaparak suyun oksijence zenginleştirir. Basit köksü yapıları vardır.

3. Kara yosunu

, Fen Bilimleri Nedir
Karada yaşarlar. Islak veya nemli yerleri severler. Basit köksü yapıları vardır. Gövdeleri küçüktür.

4. At Kuyruğu

, Fen Bilimleri Nedir
Genellikle nemli yerlerde ve bataklıklarda görülür. Bu bitkinin gövdesinde düğümler ve bu düğümlerden çıkan silisli çıkıntılar bulunur. Üremeleri sporla olur.

5. Cigerotu

, Fen Bilimleri Nedir
Çoğunlukla nemli topraklarda, kayalarda ve ağaç kütüklerinde yaşarlar. Gövdeleri yoktur, yapraklarında orta damar bulundurmazlar. Dallanmış kurdale şeklindeki yapıları toprak üzerinde uzanır. İletim dokuları yoktur. kökümsü yapılar ile toprağa tutunurlar.

6. Kibrit otu

, Fen Bilimleri Nedir
Çok yıllık otsu ve çiçeksiz bir bitki türüdür. Dağların nemli yerlerinde yetişir. Bitki 4 yaşına geldiğinde sarımsı kozalak biçiminde yapı oluşturur. Sporları kozalağın yaprakların üzerinde bulunur.

7. Liken

, Fen Bilimleri Nedir
Su yosunu (alg) ve mantarın birleşerek meydana getirdiği canlıdır. Kaya, ağaç kabuğu ve çatılarda yaşar. Likenin yapısı incelendiğinde ortada su yosunu, etrafında mantar olduğu görülür.
Оцените статью
Добавить комментарий