8.Sınıf Isı Alışverişi Problemleri ve Çözümleri

, Fen Bilimleri Nedir
Diğerleri
Ortaokul 8. Sınıf  Fen Bilimleri Dersi « Isı Alışverişi» konusu çözümlü sorular
Soru sayısı: 16

Isı Alışverişi problemleri nasıl çözülür

Isı alış verişinde kullanılacak formül
Q = m.c.Δt (kör mecit)

Q = Alınan veya verilen ısı (Joule veya Kalori )
m = Kütle (Gram)
c = Özısı (Joule/gram.°C)
Δt = Sıcaklık farkı (Son sıcaklık — ilk sıcaklık)

, Fen Bilimleri Nedir
Isı alışveriş formülü

Isı Alışverişi Sorular

Soru 1: 30 °C 100 g  suyu 50 °C ‘ye çıkarmak için verilmesi gereken ısı miktarı nedir? 
( csu: 4,18 J/g.°C )


Soru 2: 20 °C 200 g  suya 2400 cal ısı verildiğinde son sıcaklığı ne olur? ( csu: 1 cal/g.°C )


Soru 3: 30 °C 100 g  su ile 50 °C 100 g su karıştırılıyor. Suların son sıcaklıkları ne olur?

, Fen Bilimleri Nedir

Soru 4: 20°C 200g  su ile 50°C 100g su karıştırılıyor. Suların son sıcaklıkları ne olur?

Soru 5: 200 g kütleli suyun sıcaklığı 10°C’dir. Sıcaklığın 50°C’ye  gelebilmesi için kaç kalori ısı alması gerekir. ( csu: 4,18 J/g.°C )

Soru 6: 100 g sıvının ilk sıcaklığı 20°C’dir. 7620 Joule ısı verildiğinde sıvının son sıcaklığı 50°C olduğuna göre, sıvının özısısı nedir?

Soru 7: Sıcaklığı 120 °C olan 50 g demir bilyenin sıcaklığı 80 °C’ye düşürülüyor. Demir bilyenin dışarıya verdiği ısı kaç joule’dür? ( cdemir: 0,46 J/g.°C )

Soru 8: Kütleleri ve sıcaklıkları verilen alüminyum metaller birbirine temas etmektedir. Isı alış-verişleri tamamlandıktan sonra son sıcaklığı ne olur?

, Fen Bilimleri Nedir


(Isı alış-verişi sadece metaller arasında gerçekleşmektedir.) 
( cAlüminyum: 0,91 J/g.°C )

Soru 9: 100 g kütleli suyun sıcaklığını 10 °C artırmak için verilmesi gereken ısı miktarı nedir?
( csu: 4,18 J/g.°C )

Soru 10: Demirden yapılmış, kütleleri eşit K ve L maddelerinin son sıcaklığı ne olur?
(Isı alışverişi sadece demir maddeler arasında gerçekleşmekte, ve denge sıcaklığına ulaşması için beklenmektedir)

, Fen Bilimleri Nedir


Soru 11: Sıcaklığı 20 °C olan 100 g su ile, sıcaklığı bilinmeyen  200 g su karıştırılıyor. Karışımın son sıcaklığı 40 °C olduğuna göre, sıcaklığı bilinmeyen suyun ilk sıcaklığı nedir?

Soru 12: Sıcaklığı 60 °C olan 200 g suyun içerisine, 30 °C olan su ilave ediliyor. Karışımın son sıcaklığı 40 °C olduğuna göre sonradan ilave edilen suyun miktarı nedir?

Soru 13: Başlangıçta katı olan 5 g kütleli K maddesine ait ısı sıcaklık grafiği verilmiştir.
a- K maddesinin katı haldeki öz ısısı nedir?
b- K maddesinin sıvı haldeki öz ısısı nedir?
c- K maddesinin erime ısısı nedir?
d- K maddesinin erime sıcaklığı nedir?

, Fen Bilimleri Nedir


Soru 14: Erime ısısı 180 J/g olan erime sıcaklığındaki 50 g X katısına, 6300 j ısı verildiğinde X katısından kaç gram erimeden kalır?

Soru 15: Eşit zaman aralığında eşit ısı veren bir ısıtıcıda, 200 g X katısı ısıtıldığında sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibi olmaktadır. X cismine 60 °C sıcaklığa gelmesi için verilmesi gereken ısı 1600 J olduğuna göre, X maddesinin erime ısısı nedir?

, Fen Bilimleri Nedir
Soru 16: L maddesine ait ısı ve sıcaklık grafiği verilmiştir.

, Fen Bilimleri Nedir


L maddesinin erime ısısı 250 cal/g olduğuna göre
a- L maddesinin erime ve kaynama noktaları nedir?
b- L maddesi kaç gramdır?
c- L maddesinin katı haldeki öz ısısı nedir?
d- L maddesinin sıvı haldeki öz ısısı nedir?

Оцените статью
Добавить комментарий