7.Sınıf Ohm Kanunu Soru ve Cevapları

, Fen Bilimleri Nedir
Diğerleri
Ortaokul 7. Sınıf  Fen Bilimleri Dersi «Ohm Kanunu» konusu çözümlü sorular
Soru sayısı: 14

Ohm Kanunu problemleri nasıl çözülür

Ohm kanunu R=V/I formülüne göre çözülür.
R: Direnç (Ohm)
V: Gerilim (Volt)
I: Akım (Amper)
Gerilim istenirse
V= R x I
, Fen Bilimleri Nedir


Akım istenirse
I= V/R

Ohm Kanunu Sorular

Soru 1: Şekildeki elektrik devresinde voltmetre 12 V ve ampermetre 0.5 A değerleri okunduğuna göre iletkenin direnci nedir?

, Fen Bilimleri Nedir


Çözüm
İletkenin direncini Ohm kanununa göre bulacağız.

R= V/I
R= 12 / 0.5 = 24 Ω



Soru 2: Şekildeki elektrik devresinde ampermetreden geçen akım değeri kaç amperdir?
, Fen Bilimleri Nedir

Çözüm
I= V / R formülünden
I = 12 / 24
I = 0,5 Ω

Soru 3: Şekildeki elektrik devresinde gerilim kaç volttur?

, Fen Bilimleri Nedir





Çözüm
V= R x I formülünden
V= 10.2
V=20 Volt



Soru 4: Direnci 18 Ω olan ampulün 9 voltluk pile bağlandığında üzerinden geçen akım kaç amperdir?

Çözüm
R = V/I Ohm kanunundan akımı bulmak için
I = V/R
I = 9/18 = 0.5 A dır

Soru 5: Şekildeki elektrik devresinde her bir ampulün direnci 5 Ω dur. 
Buna göre I akımı kaç amperdir?
, Fen Bilimleri Nedir

Çözüm
Devrede ampuller seri bağlanmıştır.
Toplam direnç dirençlerin toplamı kadardır.
R= 5 + 5 = 10Ω
I= V/R
I = 24/10
I = 2,4 A olur.



Soru 6: Şekildeki elektrik devresinde ampuller ve piller özdeştir. Her bir pilin gerilimi 5V olduğuna göre ampullerin direnci kaç ohm’dur?
, Fen Bilimleri Nedir


Çözüm
Piller seri bağlandığı için toplam gerilim 5V + 5 V = 10V olur.
R = V/I
R = 10/2
R = 5 Ω olur.

Ampuller ser bağlandığı için, herbir ampulün direnci için ikiye bölünür.
5/2 = 2,5 Ω olur.

Soru 7: Şekildeki elektrik devresinde ampullerin direnci 6Ω’dur. A1 ampermetresi  3A değerini gösterdiğine göre;
a- A ve A2 ampermetreleri hangi değeri gösterir?
b- Pillerin volt değeri nedir? 

, Fen Bilimleri Nedir



Çözüm
a-
Ampullerin değerleri eşit olduğu için üzerinden geçen akım değerleri de aynı olacaktır.
Bu nedenle A2 ampermetresi de 3A olur.
A ampermetresi üzerinden A1 ve A2 ampermetrelerinin üzerinden geçen akımın toplamı geçecektir.
A = A1 + A2
A = 3 + 3
A = 6A olur.

b-
Ampullerin ucundaki gerilim pilin gerilimine eşittir.
5Ω dirençli ampulden 3A akım geçerse
V = I x R
V = 3 x 6
V = 18 V olur.

Piller seri bağlı olduğu için her bir pilin gerilimi
18/2 = 9 volttur.

Soru 8: Şekildeki elektrik devrelerinde ölçülen akım ve gerilim değerleri verilmiştir.
Buna göre K, L ve M değerlerini bulunuz?

, Fen Bilimleri Nedir

Çözüm
K için
I = V/R
I = 15/5
I = 3 A

L için
R = V/I
R = 10 / 5
R = 2 Ω

M için
V = I.R
V = 20.5
V = 100 V





Soru 9: Şekildeki grafikte A ve B ampullerinin gerilim-akım değerleri verilmiştir. 

, Fen Bilimleri Nedir


A ve B ampulleri seri bağlandığında toplam dirençleri ne olur?




Çözüm
A ampulünün direnci
R = V/I
R = 3/1 = 3 Ω

B ampulünün direnci
R = V/I
R = 3/3
R = 1 Ω

Seri bağlı ampullerin direncini bulmak için toplanır.
Toplam direnç = 1 + 3 = 4 Ω




Soru 10: Şekildeki elektrik devresinde R3 ampulünün direnci kaç ohm’dur?

, Fen Bilimleri Nedir



Çözüm
Devrenin toplam direncini bulalım.
R = V/I
R = 12/0,5
R = 24 Ω

Dirençler seri bağlı olduğu için eşdeğer direnç toplanarak bulunur.
R = R1+R2+R3
24 = 5 + 15 + R3
R3 = 4 Ω


Soru 11: Aşağıdaki şekilde V1 voltmetresi 30 volt gösterdiğine göre, V2 voltmetresi kaç voltu gösterir?

, Fen Bilimleri Nedir



Çözüm
1.Yol
R1 ve R2 dirençleri birbirine seri bağlanmıştır ve üzerilerinden geçen akımlar eşittir.
I = V1/R1
I = 30/3
I = 10 Ω

V2 = I. R2
V2 = 10 . 4
V2 = 40 V

2.Yol
Orantı kurularak yapılabilir. Akım sabitken, direnç ve gerilim doğru orantılıdır.
3 Ω direncin gerilimi 30 V ise, 4 Ω direncin gerilimi 40 V olur





Soru 12: Şekildeki elektrik devresinde pil 12 volt, dirençlerin her biri de 4 Ω’dur.
A ampermetresinin üzerinden geçen akım kaç ohm’dur?

, Fen Bilimleri Nedir



Çözüm
Dirençleri ikisi paralel, diğeri ise seri bağlanmıştır.
1/R = 1/R1 + 1/R2
1/R = 1/4 + 1/ 4
1/R = 2/4
R = 2 Ω

Toplam direnç 4 + 2 = 6 Ω

, Fen Bilimleri Nedir

Akımı bulmak için
I = V/R
I = 12/6
I = 2 A





Soru 13: Aşağıdaki cümleleri doğru ise D, yanlışsa Y ile işaretleyiniz.
( ) Devrede seri bağlı ampul sayısı arttıkça devrenin toplam direnci artar.
( ) Devrede paralel bağlı ampul bağlandıkça devrenin toplam direnci azalır.
( ) Bir devrenin gerilim değeri artırılırsa direnç artar.
( ) Direnç akıma göre değişmez.


Çözüm
(D) Devrede seri bağlı ampul sayısı arttıkça devrenin toplam direnci artar.
(D) Devrede paralel bağlı ampul bağlandıkça devrenin toplam direnci azalır.
(Y) Bir devrenin gerilim değeri artırılırsa direnç artar.
(D) Direnç akıma göre değişmez.




Soru 14: Şekildeki elektrik devresinde ampuller özdeştir.
M ampulünün direnci 4 Ω  ve ampermetrenin gösterdiği değer 2 A olduğuna göre;
a- Devrenin eşdeğer direnci nedir?
b- K ampulü üzerinden geçen akım nedir?
c- Pilin gerilimi kaç volttur?
d- devredeki ampullerin parlaklıklarını karşılaştırınız?

, Fen Bilimleri Nedir

Çözüm
a-
L ve M ampulleri paralel bağlanmıştır.
Ampuller özdeş olduğu için eşdeğer dirençleri yarısı kadar olacaktır. 4/2 = 2 Ω
K ampulü diğerleri ile seri bağlıdır. Seri bağlı ampullerde direnç toplanır. 4+2 = 6 Ω

b-
M ampulünden 2 A akım geçtiği için, L ampulünden de 2 A akım geçer.
K ampulünden geçen akım diğer akımların toplamı olacaktır. 2 + 2 = 4 A

c-
Pilin gerilimini bulmak için Ohm kanununu uygularız.
V = I x R
V = 4 x 6
V = 24 V olur.

d-
Ampullerin parlaklığı, üzerinden geçen akımla doğru orantılıdır.
Bu nedenle ampullerin parlaklıkları K>L=M olur.

Оцените статью
Добавить комментарий