8.Sınıf Sesin Sürati Soru ve Cevapları

, Fen Bilimleri Nedir
Diğerleri
Ortaokul 8. Sınıf  Fen Bilimleri Dersi «Sesin Sürati» konusu çözümlü sorular
Soru sayısı: 15


Soru 1: Sesin havadaki sürati 340 m/s dir.
10 saniye sürede ses kaç metre yol alır?

Soru 2: Sesin 340 m/s hızla yayıldığı bir ortamda şekildeki gibi bir engele bağıran kişi, sesinin yankısını kaç saniye sonra duyar?

, Fen Bilimleri Nedir


Soru 3: Kendisinden 1020 m uzaklıkta bulunan engele doğru şekildeki gibi bağırmakta olan çocuk sesinin yankısını kaç saniye sonra duyar? (Sesin havada yayılma hızı 340 m/s )

, Fen Bilimleri Nedir
Soru 4: Sesle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Her ortamda yayılır.
B) Dalgalar halinde yayılır.
C) Titreşim sonucu oluşur.
D) Hızı, ortamın cinsine bağlıdır.

Soru 5: Sesin sıvılardaki iletimi; gazlardakinden büyük, katılardakinden küçüktür.
 Bu duruma göre, sesin cam, su ve havadaki yayılma hızlarının sıralanışı nasıl olur?

Soru 6: Sesin çeşitli maddelerdeki yayılma hızının verildiği grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

, Fen Bilimleri Nedir

A) Tanecikler arasındaki en büyük mesafe havadadır.
B) Hava demire göre daha iyi ses yalıtımı sağlar.
C) En yüksek ses yalıtımını cam sağlar.
D) Katılar, sıvı ve gazlara göre sesi daha iyi iletir.

Soru 7: Sesle ilgili bir bilgi için modelleme yapan Emin, 300 adet domino taşından 100’erli üç grup yapıyor. Birinci gruptaki taşları 1 cm, ikinci gruptaki taşları 1,5 cm ve üçüncü gruptaki taşları 2 cm arayla şekildeki gibi diziyor.

, Fen Bilimleri Nedir

Üç grupta da baştaki taşa eşit itme kuvvetini uygulayan Emin, son taş düşene kadar geçen süreyi aşağıdaki tabloya kaydediyor.

Grup Geçen süre
1.Grup 2 Saniye
2.Grup 2,5 saniye
3.Grup 3 Saniye

Buna göre Emin, hangi bilgi için modelleme yapmıştır?

A) Ses en hızlı katılarda, sonra sırasıyla sıvı ve gazlarda yayılır.
B) Sesin şiddeti artsa da yayılma hızı değişmez.
C) Ses bir enerjidir ve başka enerjiye dönüşebilir.
D) Ses enerjisi kaynağa yaklaştıkça büyür.

Soru 8: Ses hızında giden bir savaş uçağının sürati kaç km/h’dir? (Ses havadaki sürati 340 m/s)

Soru 9: Su içerisinde balık sürüsüne sonar cihazından gönderilen ses dalgaları 3 saniye sonra geri dönmektedir. Balık sürüsü kaç metre uzaklıktadır? (Ses sudaki sürati 1450 m/s)

Soru 10: Işığın yayılıp sesin yayılmadığı ortam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Boşluk
B) Su
C) Oksijen
D) Buz

Soru 11: Ses maddesel ortamda yayılır. Aşağıdaki ortamların hangisinde ses yayılır?

A) Uzay boşluğunda
B) Havası alınmış fanusta
C) Deniz dibinde
D) Vakum tüpünde

Soru 12: Aşağıdaki olaylardan hangisi ışığın sesten daha süratli olduğunu kanıtlar?

A) Sesin katı ortamda daha hızlı yayılması
B) Yıldırım düştüğünde önce ışık sonra sesin duyulması
C) Işığın boşlukta yayılması, sesin boşlukta yayılmaması
D) Sesin dalgalar halinde yayılması

Soru 13: Aşağıdaki araçlardan hangisinde ses enerji elektrik enerjisine dönüşmez?

A) Mikrofon
B) Hoparlör
C) Ses kayıt cihazı
D) Telefon

Soru 14: Aşağıdaki ortamların hangisinde ses daha hızlı yayılır?

A) Hava
B) Alkol
C) Bakır
D) Su

Soru 15: Aşağıda ses ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ses bir enerjidir.
B) Sıcaklık arttıkça sesin yayılma hızı artar.
C) Ses atomların titreşmesi sonucu oluşur.
D) Ses hızını aşan bir uçağın sesi sadece ön tarafında duyulur.

Ses ile ilgili diğer konular

    Оцените статью
    Добавить комментарий