7.Sınıf Ampullerin Bağlanma Çeşitleri çözümlü sorular

, Fen Bilimleri Nedir
Diğerleri
7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi « Ampullerin Bağlanma Çeşitleri » Konusu Çözümlü Sorular
Soru sayısı: 10

Soru 1: Aşağıdaki şekilde ampuller özdeştir, ampullerin parlaklıklarını karşılaştırınız?

, Fen Bilimleri Nedir
Çözüm
Ampullerin parlaklığı üzerinden geçen akım miktarıyla doğru orantılıdır. Bu nedenle ana kol üzerinde bulunan 3 numaralı ampul en parlak yanar. 1 ve 2. ampuller ise özdeş oldukları için eşit akım geçeceği için aynı parlaklıkta ancak az parlaktır.

Ampullerin parlaklıkları 3 > 2 = 1 şeklindedir.

Soru 2: Aşağıdaki şekle göre soruları cevaplayınız.
a- N anahtarları kapalı olması durumunda hangi ampuller ışık verir?
b- N ve M anahtarları kapatıldığında hangi ampuller ışık verir?
c- N, M ve L anahtarları kapatıldığında hangi ampuller ışık verir?
d- K, L, M ve N anahtarları kapatıldığında hangi ampuller ışık verir?

, Fen Bilimleri Nedir


Çözüm
a- N anahtarı kapalı olduğunda ana koldan akım geçecektir. Sadece 1 ampulü ışık verir.

b- N ve M anahtarları kapatıldığında 1 ve 4 ampulleri ışık verir.

c- N, M ve L anahtarları kapatıldığında 1, 2, 3 ve 4 ampulleri ışık verir.

d- K, L, M ve N anahtarları kapatıldığında K anahtarında kısa devre oluşur. Devrede kısa devre olduğu için hiçbir ampul ışık vermez.Soru 3: Aşağıdaki şekilde K, M, N ampullerinin ışık vermesi için hangi anahtarlar kapatılmalıdır?

, Fen Bilimleri Nedir

Çözüm
T anahtarı ana kol üzerinde olduğu için kapatılmalıdır.
M ampulünün yanması için de Y anahtarı kapatılmalıdır.
X anahtarının kapatılmasına gerek yoktur.

Kapatılması gereken anahtarlar T ve Y anahtarlarıdır.

Soru 4: Aşağıdaki şekilde A, B, C ve D ampullerinin parlaklıklarını karşılaştırınız? (Ampuller özdeştir.)

, Fen Bilimleri Nedir

Çözüm
Ampullerin parlaklığı üzerinden geçen akım miktarı ile doğru orantılıdır.

D ampulü ile A, B ve C ampulleri birbirine paraleldir.
A B C ampullerinin bulunduğu tarafta direnç daha fazla olacaktır. Bu nedenle D ampulünün parlaklığı diğerlerinden fazla olacaktır.

A üzerinden geçen akım B ve C kollarına ayrılmaktadır. Bu nedenle A nın parlaklığı B ve C den fazladır.

B ve C üzerinden geçen akım miktarı eşit olduğu için parlaklıkları da eşit olacaktır.

D > A > B = C  olur.

Soru 5: Şekildeki elektrik devresinde voltmetre ve ampermetrenin bağlanma şekilleri nasıldır. 

, Fen Bilimleri Nedir


Çözüm
Devrede ampermetre seri olarak bağlanmıştır. Devre üzerinden geçen akın ampermetre üzerinden geçer. Devreye doğru bağlanmıştır.

Voltmetre ise ampule paralel bağlanmıştır. Bunun da bağlanma şekli doğrudur.

Soru 6: Aşağıdaki şekilde 1, 2, 3 ve 4 nolu ampullerinin parlaklıklarını karşılaştırınız? (Ampuller özdeştir.)

, Fen Bilimleri Nedir

Çözüm
1 ve 4 nolu ampuller ana kol üzerinde oldukları için parlaklıkları eşittir.
2 ve 3 nolu ampullerde akım ikiye bölündüğü için parlaklıkları azalmıştır. Aynı akım geçtiği için de parlaklıkları aynıdır.

1 = 4 > 2 = 3
Soru 7: Aşağıdaki şekilde 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ampullerinin parlaklıklarını karşılaştırınız? (Ampuller özdeştir.)

, Fen Bilimleri Nedir


Çözüm
1 ana kol üzerinde olduğu için en fazla akım buradan geçer.

Ana koldan gelen akım 2 ve 3 ampullerinde paralel olarak ikiye ayrılmaktadır. Buradaki parlaklık birbirine eşit ancak 1 den az olacaktır.

2 ve 3 den gelen akım bir noktadan birleştikten sonra tekrar paralel olarak üç kola ayrılmaktadır.

4, 5 ve 6 birbirine paralel olduğu için parlaklıkları eşit ancak 1 ve 2 den az olacaktır.

Parlaklıkların karşılaştırması
1 > 2= 3 > 4 = 5 = 6Soru 8: Aşağıdaki şekilde 1, 2, 3 ve 4  ampullerinin parlaklıklarını karşılaştırınız? (Ampuller özdeştir.)

, Fen Bilimleri NedirÇözüm
Devredeki her dört ampulde birbirine paraleldir. Bu nedenle ampullerin parlaklıkları birbirine eşittir.

Soru 9: Numaralandırılmış özdeş ampullerle kurulu şekildeki devrede K anahtarı açılıp, L anahtarı kapatıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? (SBS 2008)

A) 2 ve 3 nolu ampullerin parlaklıkları aynı kalır.
B) Ana koldan geçen akım artar.
C) 1 nolu ampulün parlaklığı artar.
D) Devrenin eşdeğer direnci artar

, Fen Bilimleri NedirÇözüm
Burada bulunan bütün ampuller paraleldir. K anahtarı açıldığında 1 nolu ampul yanmayacaktır. L anahtarı kapatıldığında ise 4 nolu ampul yanacaktır.
2 ve 3 nolu ampullerin parlaklıkları aynı kalır.
Yanan ampul sayısı değişmeyeceği için ana koldan geçen akım değişmez.
1 nolu ampulün parlaklığı değişmez.
Devrenin eşdeğer direnci de değişmez.

Doğru yanıt A şıkkı
Soru 10: Şekildeki elektrik devresinde X anahtarı kapatıldığında A ve B ampullerinin parlaklıkları nasıl değişir?

, Fen Bilimleri NedirÇözüm
X anahtarı devrede kısa devre yapmaktadır.
Kısa devre yapan ampuller yanmayacağı için her iki ampulde sönecektir.

Оцените статью
Добавить комментарий