7.Sınıf İş Konusu Çözümlü Sorular

, Fen Bilimleri Nedir
Diğerleri
Ortaokul 7. Sınıf  Fen Bilimleri Dersi «İş» konusu çözümlü sorular
Soru sayısı: 10


Soru 1:Şekildeki kutu 30 Newton’luk kuvvetle 20 metre ileri götürülüyor. Yapılan iş kaç Joule dir?
, Fen Bilimleri Nedir

Çözüm
İş = Kuvvet x Yol (W=FxX)
İş= 30 N x 20 m
W= 600 Joule (J)


Soru2: Aşağıdaki durumların hangisinde iş yapılmaz?
l. Kitabın raftan aşağı düşmesi
ll. Kitabı yerden tekrar rafa yerleştirme
lll. Kitabı elinde sallamadan düz yolda götürme
lV. Kitap ile beraber merdivenlerden yukarı çıkma

Çözüm
l. Kitap yukarıdan aşağı düşerken yer çekimi tarafından iş yapılmıştır. Yer çekimi kuvveti kitabı kuvvet yönünde hareket ettirmiştir.

ll. Kitabı yerden yukarıya doğru rafa yerleştirdiğimizde, biz iş yapmış oluruz.

lll. Kitap ile düz yolda yürürken iş yapılmaz. Kuvvet ile hareket yönü aynı yönde değildir. Kitaba uyguladığımız kuvvet, kitabın hareket yönüne diktir.

lV. Elimizde kitapla yukarıya doğru hareket ettiğimiz için iş yapılmıştır.


Soru3: Aşağıdaki cisim doğu yönüne hareket etmektedir. Buna göre cisme etki eden kuvvetlerden hangisi iş yapmaz?

, Fen Bilimleri Nedir
Çözüm
F3 kuvveti iş yapmaz. Diğer kuvvetler iş yapmaktadır.
F1, F2, F4, F5 kuvvetlerinin yatay yönde bileşkesi bulunmaktadır. Bu nedenle iş yapmaktadır. 
F3 kuvveti ise hareket yönüne dik olduğu için iş yapmaz.

Soru4: Aşağıdakilerden hangisi iş birimidir?
l.Newton

ll. Joule
lll. N.m

Çözüm
ll ve lll iş birimidir. Joule ve N.m (Newton x metre) iş birimidir.
Soru5: Şekilde m ve 2m kütleli cisimlere yaptırılan işlerin oranı (W1/W2) nedir?

, Fen Bilimleri Nedir


Çözüm
W1= F x 2X = 2FX

W2= 2F x X = 2FX

W1/W2 = 2FX/2FX = 1

Burada cisimlerin kütlelerinin önemi yoktur. Kuvvet ile alınan yolun çarpılması gerekmektedir.Soru6: Aşağıdaki şekillerden hangisinde iş yapılamaz? (OKS 2003)

, Fen Bilimleri Nedir
Çözüm
İş yapılabilmesi için cismin kuvvet etkisi ile yol almalıdır. A, B, C, seçeneklerinde cisim kuvvetin etkisinde hareket ederken, D seçeneğinde cisim hareket etmemektedir. Bu nedenle D şıkkında iş yapılmamıştır.


Soru7: Aşağıdaki cisimlere etki eden kuvvetler ve hareket yönü belirtilmiştir. Bu kuvvetlerden hangisi iş yapar?
, Fen Bilimleri Nedir
Çözüm
F1 kuvveti hareket yönüne dik yönlü olduğu için iş yapmaz.
F2 ve F3 kuvvetleri hareket yönüne etki eden etkileri bulunduğu için iş yapmaktadır.


Soru8: Bir kişi 150 Newton ağırlığındaki koliyi, 8 metre yukarıdaki rafa kaldırmıştır. Kişinin yaptığı iş ne kadardır?
Çözüm
W= F.X
W= 150 N x 8 m
W= 1200 J
Not: Burada uygulanan kuvvet cismin ağırlığı kadar olmaktadır.

Soru9: 1600 J iş yapan bir işçi yükünü 40 metre taşıdığına göre, bu işi yapmak için harcadığı kuvvet nedir?

Çözüm
W = F.X
1600 J= F x 40m
F= 1600/40 = 40 NSoru10: Aşağıdaki durumların hangisinde iş yapılmıştır?

 1. Dünya’nın Güneş etrafında hareketi
 2. Dalda duran elma
 3. Rüzgarın yaprakları yer değiştirmesi
 4. Sabit süratle giden kamyon
 5. Sırtında düz yolda çanta taşıyan öğrenci
 6. El arabası ile kum taşıyan işçi
 7. Yaya yerleştirdiği oku çeken okçu
 8. Balkondan düşen saksı
 9. Otomobilini iten fakat hareket ettiremeyen adam
 10. Topu kaleye vuran oyuncu
 11. Oyuncak arabasını iterek oynayan çocuk
 12. Balonu elinde hareket ettirmeden tutan baloncu
 13. Suda yüzen balık
 14. Dağa tırmanan dağcı
 15. Tükenmez kalemin yayını sıkıştıran öğrenci
 16. Havada hızlanarak uçan uçak
 17. Toprak heyelanı
Çözüm
3, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 iş yapılmıştır.
Not: Sabit süratli harekette net kuvvet sıfır olduğu için yapılan iş sıfır olur.


Diğer Konular

Оцените статью
Добавить комментарий