6.Sınıf Bileşke Kuvvet Konusu Çözümlü Sorular

, Fen Bilimleri Nedir
Diğerleri
6.Sınıf  Fen Bilimleri Dersi «Bileşke Kuvvetler»  Konusu çözümlü sorular
Soru sayısı: 17

Soru 1: Şekildeki kuvvetlerin bileşkesi (Net kuvvet) nedir?

, Fen Bilimleri Nedir

Çözüm
Kuvvetler zıt yönde oldukları için büyük olan kuvvetten küçük olan kuvvet çıkarılır. Bileşke kuvvetin yönü büyük olan kuvvetin yönüdür.
6N — 3N = 3N doğu yönündedir

Soru 2: Şekildeki kuvvetlerin bileşkesi nedir?

, Fen Bilimleri Nedir

Çözüm
Kuvvetler yine zıt yönde oldukları için büyük olandan küçük olan çıkarılır.
R (Bileşke kuvvet) = 20N — 8N= 12N doğu yönü

Soru 3: Aşağıdaki şekilde kuvvetlerin bileşkesi nedir?

, Fen Bilimleri Nedir


Çözüm
40N ve 45N kuvvetler aynı yöndedir. 80N kuvvet zıt yönde olduğu için çıkarılmalıdır.
R= 40N + 45 N — 80N
R= 85N-80N
R=5N (Doğu yönünde)

Soru 4: Aşağıdaki şekilde kuvvetlerin bileşkesi nedir?

, Fen Bilimleri Nedir
Çözüm
Kuvvetler yine zıt yöndedir. Bu nedenle çıkarılmalıdır.
R = 9N — 5N
R = 4N (Batı) 9N’lik kuvvet doğu yönünün göstermektedir.
Soru 5: Aşağıdaki şekilde kuvvetlerin bileşkesi nedir?

, Fen Bilimleri Nedir

Çözüm
8N ve 5N kuvvetler doğu yönünde olduğu için toplanır. 4N ise batı yönünde olduğu için çıkarılır. 
R = 8N + 5N — 4N
R = 13 N — 4N = 9N (Doğu)


Soru 6: Şekildeki kutu üzerine etki eden kuvvetlerin bileşkesi nedir?

, Fen Bilimleri Nedir

Çözüm
R= 8N + 5N — 6N
R= 13N — 6N
R= 7N (Doğu)

Soru 7: Şekildeki halat çekme oyunu oynayan çocukların kuvvetleri üzerine yazılmıştır. Hangi gurubun kazanacağını net kuvveti bularak hesaplayınız?

, Fen Bilimleri Nedir

Çözüm
1.Gurup (Sağ)
30N + 20N + 10N + 10N = 70N

2.Gurup (Sol)
40N + 30N + 20N = 90N

Soldaki gurubun kuvveti daha fazladır. 90N — 70N = 20N ‘luk kuvvetle soldaki gurup kazanır

Soru 8: Aşağıdaki şekilde kuvvetlerin bileşkesi nedir?

, Fen Bilimleri Nedir
Çözüm
F1 ve F3 kuvvetleri aynı yönde F2 kuvveti ise zıt yöndedir.
R= F1 + F3 — F2
R= 10N + 10N — 20N
R= 0N (Bileşke kuvvet sıfırdır)
Soru 9: Aşağıdaki şekilde kuvvetlerin bileşkesi nedir?

, Fen Bilimleri Nedir

Çözüm
R = 8N + 5 N + 4N — 6N
R = 11N (Doğu)

Soru 10: Aşağıdaki şekilde kuvvetlerin bileşkesi nedir?

, Fen Bilimleri Nedir

Çözüm
Yukarı (Kuzey) yöndeki kuvvetleri bileşkesi
5 + 2 = 7 N

Aşağı (Güney) yöndeki kuvvetleri bileşkesi
3 + 4 = 7 N

Kuzey ve güney yöndeki kuvvetlerin bileşkesi
Kuvvetler birbirine zıt yönde oldukları içn çıkarılır
R = 7 — 7 = 0 N


Sağ (Doğu) taraftaki kuvvetlerin bileşkesi
10 + 2 = 12 N

Sol (Batı) yöndeki kuvvetlerin bileşkesi
3 + 8 = 11 N

Doğu ve batı yöndeki kuvvetlerin bileşkesi
Kuvvetler zıt yönde oldukları için çıkarılır.

R = 12 — 11 = 1 N

Soru 11: Fkuvveti 12 N, Fkuvveti ise 7 N dir. Bu kuvvetlerin bileşkesinin en küçük ve en büyük değerleri ne olabilir?

Çözüm
Bu iki kuvvetin en büyük değeri için kuvvetler toplanmalıdır.
R =F+ F2
R = 12 + 7 = 19 N

Bu iki kuvvetin en küçük değeri için birbirinden çıkarılmalıdır.
R =F— F2
R = 12 — 7 = 5 N

Soru 12: Bir birine zıt yöndeki iki kuvvetin, bileşkesinin en büyük değeri 18 N, bileşkesinin en küçük değeri 4 N dur. Bu iki kuvvetin değerleri nedir?

Çözüm
Bu sorunun çözümünde denklem kurulması gerekir, fakat 6. sınıfta denklemler konusu görülmediği için denklem kullanmayacağız

İki sayı düşünün toplamı 18, farkı 4 olsun. Bu sayılar 11 ve 7 olur.Soru 13: Şekildeki A cismine etki eden kuvveti dengelemek için gerekli olan kuvvetin yönü ve büyüklüğü nedir?

, Fen Bilimleri NedirÇözüm
F1 kuvvetinin yönü batı yönünde 4 N dir. Bu kuvveti dengelemek için doğu yönünde 4 N kuvvet uygulanmalıdır.

Soru 14: Şekildeki cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi nedir? (Sürtünme kuvveti önemsizdir.)

, Fen Bilimleri Nedir

Çözüm
F1 ve F2 kuvvetleri aynı yönde olduğu için toplanır.
F2 kuvvetinin yönü aşağı doğru olduğu için, bu kuvvetin cismin hareket yönüne etkisi olmadığı için bileşke kuvvette etkisi olmayacaktır.

Net kuvvet = F1 + F3 = 2+4= 6 N

Soru 15: Aşağıdaki şekilde A cisminin dengede kalması için F1 ve F2 kuvvetlerinin büyüklükleri ne olmalıdır?

, Fen Bilimleri Nedir
Çözüm
Cismin dengede kalabilmesi için doğu ve batı yönündeki kuvvetler ile kuzey ve güney yöndeki kuvvetlerin birbirine eşit olması gerekmektedir.

F1 kuvveti 3N
F2 kuvveti 6N -2N = 4N olmalıdır.

Soru 16: B cismine etki eden net kuvvet hangi yönde kaç Newton’dur?

, Fen Bilimleri Nedir
Çözüm
Doğu yönünde 3 N ve 7 N kuvvet vardır. Batı yönünde 10 N kuvvet vardır.
Doğu-batı doğrultusundaki kuvvetlerin bileşkesi 10-(3+7)= 0 N

Kuzey yönünde 7 N, güney yönünde 10 N olduğu için birbirinden çıkarılır.
10 — 7 = 3 N

Net kuvvet güney yönünde 3 N dir.
Soru 17: Şekildeki cismine etki eden bileşke kuvvet hangi yönde kaç Newton’dur?

, Fen Bilimleri Nedir


Çözüm
Doğu yönünde olan kuvvetler 2 N + 3 N + 5 N = 10 N
Batı yönünde olan kuvvetler 4 N
10 N — 4 N = 6 N Doğu yönünde
Оцените статью
Добавить комментарий